Inspirace

inspirace

Kontakt

ORIN CZ, s.r.o.
Věstonická 12
628 00 Brno

Tel.: +420 548 212 745
www.orin-cz.cz
redakce@setrime-energie.cz

Společnost je vedena v O.R. KOS Brno, oddíl C, vložka 34749

Partneři projektu

Státní fond životního prostředí ČR
Buderus
Ciatik Trade, s.r.o.
NELUMBO spol. s r.o.
Viessmann, s.r.o.
Regulus, spol. s r.o.
Danfoss s.r.o.
Thermona, spol. s r.o.
TC MACH, s.r.o.
Greener, s.r.o.
Rigips, s.r.o.
SH Control s.r.o.
Novatrix s.r.o.
AB watt spol. s r.o.

Partnerské servery

Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ...

Univerzální kotel na spalování (nejen) celých balíků slámy

Kotle na biomasu v rozmezí výkonu cca 100 - 1000 kW jsou nyní většinou vyráběny samostatně buď na spalování slámy, nebo dřevního odpadu. Sláma se spaluje buď ve formě pelet, nebo  řezaná  z balíků. Výroba pelet ze slámy je ekonomicky náročná, poněkud výhodnější je spalování slámy řezané z celých balíků, nejúspornější varianta je však spalování celých balíků slámy.


Energetická situace v našem státě si ve výše uvedeném rozmezí výkonu vyžádá kotle univerzální, které by ekologicky spalovaly biomasu u slámy ve formě celých balíků a s minimální úpravou byly schopny spalovat i dřevný odpad, případně uhlí s nízkým obsahem síry.


Výrobce kotlů StepTRUTNOV a.s. zkonstruoval a vyrobil prototypový kotel, který splňuje výše uvedený požadavek a nyní jej provozuje pro svoji potřebu na vytápění výrobních prostor. Využívá zde unikátní konstrukci umožňující spalovat celé balíky bez nutnosti předchozího rozdružení i dělení. Spalování celého balíku slámy (potřebný el. příkon motorů k přiložení 6,2kW) bez rozdružení uspoří investiční i provozní náklady za provoz velký instalovaný elektrický příkon, odpadá cca 37 kW (rozdružovadlo, pneumatická doprava rozdružené slámy + šnekové dopravníky a rotační turniket). V porovnání s dělením odpadá vysoká investice do celého řezacího a podávacího zařízení, instalovaný el. příkon je podobný cca 7,5 kW.

 

Teplovodní kotle nové konstrukce ve výrobní řadě od 100 do 600 kW sestávají z předkomory, do které je umístěn celý balík slámy ve vertikální poloze, vlastní spalovací komory, dále spalinového kanálu se zaústěním do vertikálního žárotrubného výměníku. Obě komory jsou z větší části chlazeny vodou. Přesuvný rošt na dně obou komor posouvá slámu ze spodní části balíku a ta postupně dohořívá, popel na konci roštu je vynášen šnekovým dopravníkem ven. Provedení roštu umožňuje stejným způsobem spalovat i dřevní štěpku a kůru.

Spalovací komora je opatřena otvory pro přívody sekundárních vzduchů za účelem dokonalého spalování s nízkým obsahem CO.

Balíky slámy o rozměrech 80x120x220 cm jsou v horizontální poloze dopraveny řetězovým smýkadlem na sklopené vodou chlazené vrata předkomory. Vrata balík ustaví do vertikální polohy pomocí hydrauliky. Zavřením vrat se balík zasune do předkomory a zároveň se uzavře předkomora. Výkon je regulován počtem cyklů posunu specielního pístu, který oddělí část slámy z dolní části balíku a posune slámu dále na přesuvný pohyblivý rošt. Vzduch potřebný pro spalování je regulován otáčkami spalinového ventilátoru (změna podtlaku spalin v topeništi) a vzduchovým ventilátorem s přívodem vzduchu k tryskám umístěným na dvou místech spalovací komory.

Po signalizovaném dohoření balíku dojde automaticky k zasunutí dalšího balíku do předkomory, při požadavku nižšího výkonu dochází k časové prodlevě chodu specielního pístu, a tím i zasunutí dalšího balíku. Prototyp kotle o projektovaném výkonu byl analyzován a měřen ve společnosti StepTRUTNOV a.s. a prokázal přetížitelnost tepelného výkonu o cca 50 %. Nedostatky, které se objevily v průběhu tří měsíčního provozu, jsou průběžně řešeny. Jedná se o kolísání obsahu CO v oblasti minimálního výkonu (řešení se nachází v dodržení nízkých podtlaků spalin v topeništi) a plně neodzkoušené spalování dřevní štěpky a uhlí.

Průmyslová využitelnost spočívá ve spalování celých balíků slámy bez nutnosti jejich úpravy a bezporuchové spalování slámy obsahující kameny, hlínu atd. Dále lze 5 minimálními úpravami přejít na spalování dřevění štěpky a pelet, případně uhlí s nízkým obsahem síry. Zařízení není citlivé na kolísání vlhkosti balíků slámy, tak jak je tomu nyní u všech kotlů.

Uvedený typ kotle umožní provozovatelům plynových kotelen všech resortů dodávku tepla bez závislosti na plynu, náklady na výrobu tepla jsou podstatně nižší, přičemž technické řešení kotle umožňuje ekologické spalování i u jiných druhů biomasy jako je pazdeří, řepková sláma, rákosí, konopí atd.

Text : Biom, Libor Pavlíček


Tipy

20.12. Dřevem topí o 76 % víc domácností než před 10 lety

 

27.7. Agrární komora kritizuje zastavení dotací bioplynovým stanicím

 

Novela o obnovitelné energii má zabránit problémům s biomasou

23.11.10 Biom Připravovaná novela zákona o podpoře obnovitelných zdrojů má zajistit, aby využívání biomasy nepřineslo státu stejné problémy jako fotovoltaika.
 

Co bychom měli vědět před nákupem kotle

26.4.10 Biom.cz Nákup zdroje tepla je důležitým krokem k zajištění kvalitního, ekologického a ekonomického vytápění bytu nebo rodinného domu.

 

Ostravská zoo bude mít vlastní zdroj elektřiny - bio stanici

27.10.09 Biom Vlastní zdroj tepla či elektrické energie bude mít ostravská zoo. Do dvou let totiž v jejím areálu vznikne bioplynová stanice, která bude zpracovávat biologický odpad vyprodukovaný zvířaty.

 

Potenciál dřevní štěpky, peletek a briket je pro teplárny již vyčerpán

7.4.10 Silvarium Moderní technologie, inovace, obnovitelné zdroje energie a přitom v teplárenství nadále hraje prim domácí uhlí. Je to jistota, která se ale v brzké době ze dne na den může stát zlým snem.

 

 
Partnerské  servery: Fotovoltaika | Biom.cz | Vytá„pě›ní­.cz